Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund

22-05-2020

Den tidligere økonomi- og indenrigsminister besluttede i marts 2019 at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at kortlægge, om de eksisterende opgørelser af personer med indvandrerbaggrund er fyldestgørende, og komme med forslag til nye definitioner og afgrænsninger. Rapporten her udgør arbejdsgruppens afrapportering til regeringen.