Flyttemønstres og nærmiljøets betydning for den sociale sammensætning og beskæftigelse

23-08-2021
Forside på publikation

Rapporten indeholder en række analyser med fokus på dels at belyse flyttemønstres betydning for den sociale sammensætning, dels at identificere hvor meget af mellemkommunale beskæftigelsesforskelle der skyldes kommunale forhold, når der ses bort fra borgernes/tilflytteres individuelle karakteristika, herunder hvor meget der kan tilskrives koncentrationsproblematikker i nærmiljøet.