Evaluering af kommunalreformen - udvikling i lokaldemokratiet

05-04-2022
Forside på publikation

Evalueringen har til formål at beskrive lokaldemokratiets tilstand og udvikling ud fra flere forskellige dimensioner. Herunder beskrives valgdeltagelse, borgernes opfattelse af lokaldemokratiet før og efter kommunalreformen, de svenske erfaringer med folkeafstemninger om kommuneinddelingen samt kommunernes og regionernes arbejde med demokratiet mellem valgene.