Evaluering af tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring

29-08-2022
Forside på publikation

Denne evaluering viser, at tilskudsordningerne gør en forskel. Flere års udvikling med faldende befolkning på øerne er vendt, og bosætningen er generelt stabiliseret i de seneste år. Godsomsætningen er steget med 90 pct. siden 2014, og i 2021 transporterede færgerne 1,3 mio. flere passagerer til øerne end i 2016. Evalueringen peger dog også på et behov for at rydde op i regler og administration. Det vil bl.a. kunne lette den administrative byrde for færgeruter såvel som kommuner og bidrage til et klarere fokus på formålet med ordningerne.