Kommunal udligning og generelle tilskud 2024

22-11-2023
Forside på publikation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystemet.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystemet består af:

  • Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning
  • Visse andre særskilte udligningsordninger
  • Et statsligt bloktilskud til kommunerne
  • En række separate tilskuds- og overgangsordninger.

Siden 2021 har det generelle udligningssystem bestået af en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Hertil kommer en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen fra 2020.

Læs mere i publikationen (PDF)