Handlingsplan for en styrket lægemiddelkontrol

Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en ”Handlingsplan for en styrket lægemiddelkontrol 2017-2019” for at øge Lægemiddelstyrelsens kontrolindsats på udvalgte risikoområder.

Handlingsplanens indsatsområder er først of fremmest:

  • At styrke antal og omfang af inspektioner af danske virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler og aktive stoffer, og virksomheder med tilladelse til detailhandel af lægemidler
  • At øge kontrollen af lægemidler på det danske marked
  • At øge antallet af inspektioner af kliniske forsøg i Danmark, inspektioner af bioækvivalensforsøg og af fremstilling af forsøgslægemidler under for EU
  • At styrke antal og omfang af inspektioner af lægemiddelvirksomheders systemer til bivirkningsovervågning

Handlingsplanen bidrager til lægemiddelstyrelsens samlede strategi for 2017-2021. 

Læs hele handlingsplanen her