Ulovlige og forfalskede lægemidler

Der føres kontrol med lægemidler og virksomheder, så man undgår forfalskning.

Nogle ulovlige lægemidler er også forfalskede. Et lægemiddel er forfalsket, hvis det markedsføres med urigtige oplysninger. Det kan være urigtige oplysninger om lægemidlets sammensætning og pakning.

Medicin skal distribueres i den legale distributionskæde, dvs. at både råvarer og færdige lægemidler kun må transporteres og forhandles mellem virksomheder, der har tilladelse til at håndtere disse produkter.

Lægemiddelstyrelsens arbejde 

Lægemiddelstyrelsen foretager kontrol af medicin og virksomheder, der fremstiller og distribuerer medicin i den legale distributionskæde.

Medicinalvirksomhederne har desuden pligt til at informere myndighederne, hvis de har mistanke om, at deres produkter er blevet forfalskede. 

Læs mere om indberetningen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Nye tiltag i EU for at hindre forfalsket medicin

I de senere år er der indført en række tiltag for at forebygge markedsføring af forfalsket medicin.

Læs mere om tiltagene på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside