Overvågning af bivirkninger

Den samlede lægemiddelovervågning sker ved en regelmæssig analyse og vurdering af alle data om de enkelte lægemidler, herunder data fra bivirkningsindberetninger, rapporter fra virksomheder og videnskabelig litteratur fra hele verden.

Overvågningen skal sikre, at et lægemiddels fordele til stadighed overstiger dets risici. Hvis det viser sig, at forholdet mellem fordele og risici ikke længere er gunstigt, skal markedsføringstilladelsen ændres, suspenderes eller tilbagekaldes.

Læs mere om bivirkninger og lægemiddelovervågning på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside