Behandling af stofmisbrug

Kommunen er forpligtet til at tilbyde en lægesamtale inden påbegyndelse af lægelig og social stofmisbrugsbehandling.

Man har ret til lægelig stofmisbrugs behandling senest 14 dage efter sin henvendelse under forudsætning af, at der er grundlag for behandling.

Det er som udgangspunkt muligt selv at vælge, om man vil behandles i sin hjemkommunes tilbud eller i andre kommunale, regionale eller private tilbud forudsat, at man er visiteret af kommunen til behandling.

Læs mere om behandling af stofmisbrug på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs om forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug her