Genoptræning

Formålet med genoptræning i kommunerne er at sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for patienter, der har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Efter sundhedslovens § 140  skal kommunen skal tilbyde genoptræning til patienter, der udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptræningsbehov, som er foretaget på sygehuset.

Der findes forskellige niveauer af genoptræning, som bl.a. afhænger af patientens funktionsevne efter udskrivelse fra sygehuset. I genoptræningsplanen skal det fremgå, om patienten har behov for almen genoptræning, specialiseret genoptræning eller specialiseret niveau.

Det er kommunerne, der har ansvaret for at tilbyde den almene genoptræning og den specialiserede rehabilitering. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehus, som regionerne har ansvaret for. 

Læs mere om genoptræning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om genoptræning på borger.dk

Læs mere om genoptræning på sundhed.dk

Frit valg på genoptræningsområdet

Siden 1. juli 2018 har borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, kunne vælge en privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivelsen fra sygehus. Denne ordning for frit valg omfatter almen genoptræning samt specialiseret rehabilitering, mens ordningen ikke omfatter specialiseret genoptræning.

Kan kommunen ikke tilbyde opstart inden for syv kalenderdage efter udskrivelse fra sygehus, kan patienter derfor frit vælge blandt de private leverandører, som Kommunernes Landsorganisation på kommunernes vegne har indgået aftale med.

Læs mere om behandlere og FritValgService her

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Læs mere om genoptræning efter serviceloven på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside