Alkoholbehandling

Man har i Danmark ret til gratis alkoholbehandling, hvis man lider af et alkoholmisbrug.

Kommunerne har med sundhedslovens § 141 ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark, og man har som borger ret til:

  • Gratis alkoholbehandling
  • Anonym ambulant behandling. Anonymiteten ophører dog, hvis der bliver ordineret receptpligtig medicin som eksempelvis antabus
  • Påbegyndt behandling senest 14 dage efter, man har henvendt sig med ønske om behandling
  • Frit valg af behandlingssted (man kan vælge mellem sin hjemkommunes tilbud eller andre kommunale, regionale eller private tilbud, som har indgået en aftale med en kommune og er godkendt af socialtilsynet)

Det er muligt selv at vælge, om man vil benytte sin egen kommunes tilbud eller andre kommunale, regionale eller private tilbud, som har indgået en aftale med ens hjemkommune.

Læs mere om alkoholbehandling på sundhed.dk

Find et tilbud om alkoholbehandling på borger.dk

Læs mere om forebyggelse af alkoholmisbrug her