Ny organisation i Sundheds- og Ældreministeriet

10-08-2015

Sundhedsstyrelsen deles op, en ny Lægemiddelstyrelse etableres, og to nye styrelser ser dagens lys. Det er resultatet af en organisationsændring i Sundheds- og Ældreministeriets koncern, der skal styrke de enkelte sundhedsmyndigheders arbejde med kerneopgaver.

Medarbejderne i Sundheds- og Ældreministeriets koncern er i dag blevet orienteret om en større organisationsændring, der vil berøre alle koncernens styrelser.
 
Organisationsændringen, der skal styrke de enkelte sundhedsmyndighedernes arbejde med faglige kerneopgaver, betyder bl.a., at Sundhedsstyrelsen deles op, og at de medarbejdere, som beskæftiger sig med godkendelse af lægemidler og fører tilsyn med sundhedsvæsnet og sundhedspersoner får nye arbejdspladser.
 
Fra årsskiftet 2015/2016 overflyttes medarbejderne til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen, som siden 2012 har været en del af Sundhedsstyrelsen, men nu igen bliver en selvstændig styrelse, og Styrelsen for Patientsikkerhed. Sidstnævnte er en ny styrelse, der dannes ved at sammenlægge Patientombuddet med tilsynsenhederne i Sundhedsstyrelsen. 
 
Som led i organisationsændringen bliver der også oprettet en anden ny styrelse: Sundhedsdatastyrelsen. Den skal bl.a. sikre, at stat, regioner og kommuner bedre kan dele sundhedsdata, som kan bidrage til at hæve kvaliteten i sundhedsvæsnet.
 
Den nye styrelse skabes ved, at Nationalt Sundheds-It (NSI) udskilles fra Statens Serum Institut.

Sundhedsminister: Lægemiddelområdet skal have større opmærksomhed

Læs 'Ny styrelse skal styrke patientsikkerheden'

Læs 'Ny styrelse skal styrke sundhedsvæsnet ved brug af data'

Sådan kommer Sundheds- og Ældreministeriets koncern til at se ud

Sundheds- og Ældreministeriets koncern vil med virkning fra årsskiftet 2015/2016 bestå af et departement og følgende fem styrelser:

 • Sundhedsstyrelsen, der fortsat vil være den øverste sundhedsmyndighed i Danmark, bliver slankere, i og med at styrelsens tilsynsvirksomhed og opgaver med godkendelse af lægemidler mv. udskilles.
   
 • Lægemiddelstyrelsen, der i 2012 blev lagt ind under Sundhedsstyrelsen, genetableres som en selvstændig styrelse.
   
 • Styrelsen for Patientsikkerhed er en nyoprettet styrelse, der dannes ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder.     
   
 • Sundhedsdatastyrelsen er også ny. Den kommer til at bestå af Nationalt Sundheds-It (NSI), som udskilles fra Statens Serum Institut. 
   
 • Statens Serum Institut afgiver NSI, som bliver omdannet til en selvstændig styrelse.

Hent et organisationsdiagram for de nye styrelser organisationer

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet