Ældreministeren sender tre lovforslag i høring

15-01-2018

Ny lovgivning fra Thyra Frank sætter fokus på en plejehjemsportal, bedre tilsyn og forebyggelse af konkurser i ældreplejen. Alle tre lovforslag vil give større tryghed for de ældre, siger ældreministeren.

Ny lovgivning er nu på vej fra ældreminister Thyra Frank på vigtige områder for de ældre i Danmark. Tre nye lovforslag er netop sendt i høring.

Lovforslagene drejer sig om:

  • En plejehjemsportal, der giver ældre borgere og deres pårørende bedre information om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, så det bliver nemmere at finde den rigtige bolig til den sidste tid.
  • Et nyt uafhængigt tilsyn, der skal føre tilsyn med kvaliteten af plejen og omsorgen på plejehjem og i hjemmeplejen.
  • En række initiativer, der skal forebygge konkurser blandt private hjemmehjælpsfirmaer.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Vi har en god ældrepleje i Danmark, men der er også steder, hvor vi kan gøre det bedre. Ældreområdet har høj prioritet for regeringen, og vi vil i den kommende tid se en række nye initiativer på området. Det første er en plejehjemsportal, der skal gøre valget af den sidste bolig mere overskueligt og et nyt uafhængigt tilsyn med fokus på de plejefaglige forhold i ældreplejen.

Penge fra satspuljeaftale

Den kommende plejehjemsportal er besluttet i satspuljeaftalen 2018-2021 for ældreområdet.
Her blev satspuljepartierne enige om at afsætte 12,5 mio. kr. over de næste fire år, så de ældre og deres pårørende får lettere ved at finde det plejehjem, der passer til den ældre.

I samme aftale blev det også besluttet at bruge 31,6 mio. kr. til initiativpakken, der skal forebygge konkurser i hjemmeplejen samt 60 mio. kr. på at styrke tilsynet på ældreområdet. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der i en forsøgsperiode skal føre et risikobaseret tilsyn med plejen og omsorgen på landets plejehjem og i hjemmeplejen.

Læs 'Satspuljeaftale: Ældreplejen får nyt videnscenter og et nyt uafhængigt tilsyn'

Bred politisk aftale om konkurser

Det sidste lovforslag fra ældreministerens hånd skærper kravene til kommuner og private leverandører i hjemmeplejen, og er et resultat af en politisk aftale, der blev indgået af alle Folketingets partier i oktober 2017.

Lovforslaget skal forebygge konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp, så de ældre og medarbejderne ikke kommer i klemme. Mere end hver tredje hjemmehjælpsmodtager har i dag valgt en privat hjemmehjælpsleverandør.

Læs 'Ministre indgår bred politisk aftale med alle Folketingets partier om konkurser i hjemmeplejen'

Ældreminister Thyra Frank siger:

Vi har siden 2013 set for mange konkurser blandt private hjemmehjælpsfirmaer, der løser opgaver for kommunerne. Man kan aldrig undgå konkurser helt, men med den politiske aftale kan vi forebygge bedre og sørge for, at de ældre trygt kan vælge en privat leverandør.

Alle tre lovforslag kan ses på Høringsportalen

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet