Lovende takter i frikommuneforsøg glæder minister

21-02-2019

Siden 2016 er 79 frikommuneforsøg blevet godkendt. En foreløbig status over forsøgene viser lovende takter. Forsøgene har allerede ført til lovændringer.

Lovgivning og regler kan spænde ben for at finde en løsning, der passer til den enkelte borger. Et nyt notat fra VIVE gør status på frikommuneforsøgene, som løber fra 2016-2020. Med frikommuneforsøgene får kommunerne mulighed for at gribe tingene anderledes an.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Der er leveret en stor indsats fra frikommunerne for at udtænke nye, borgernære velfærdsløsninger. Nu er forsøgene for alvor kommet i gang, og jeg glæder mig over at læse, at de første resultater er lovende. Frikommunernes ideer og erfaringer har allerede været med til at inspirere regeringen, og der er potentiale for mere.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Et fælles, kommunalt akutteam af sygeplejersker, der hurtigt kan rykke ud døgnet rundt, og mulighed for mikrolån til ledige, der dermed har fået mulighed for at blive selvstændige. Det er blot nogle af de mange initiativer, som frikommunerne afprøver.

På nuværende tidspunkt finder der frikommuneforsøg sted i 38 kommuner landet over.

Regeringen har lanceret et nyt stort frikommuneforsøg, hvor alle kommuner har mulighed for at deltage. Ansøgningsfristen er 1. april 2019.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Resultaterne af frikommuneforsøgene viser, at det er et værdifuldt redskab til mindre bureaukrati, færre regler og mere ansvar til de kommunale medarbejdere, der dagligt skaber velfærden. Frikommuneforsøgene har således potentiale til at fremme højere effektivitet i kommunerne. Jeg ser derfor frem til at fortsætte det tætte samarbejde med kommunerne i Frikommuneforsøg III.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17