Stop for nikotinposer med søde smage og højt nikotinindhold

17-06-2024

Mange børn og unge bruger i dag nye afhængighedsskabende og sundhedsskadelige røgfri nikotinprodukter, som ofte indeholder søde smage af frugt eller slik. Det ønsker regeringen at sætte en stopper for. Med et nyt lovforslag lægges der blandt andet op til at forbyde søde smage, der appellerer til børn og unge, i nikotinposer. Samtidig får myndighederne flere redskaber til at føre kontrol med ulovligt salg, og bødestraffen hæves.

Det tredje – og sidste – lovforslag, der skal implementere forebyggelsesaftalen målrettet børn og unges brug af tobak, nikotin og alkohol, som regeringen indgik med et bredt flertal af Folketingets partier i november 2023, er i dag sendt i offentlig høring.

Forebyggelsesaftalen indeholder 30 konkrete initiativer, som løbende er blevet implementeret. For eksempel har Sikkerhedsstyrelsen – der fører kontrol med området – pr. 1. juli 2024 fået beføjelse til at beslaglægge ulovlige produkter, og styrelsen kan i en forsøgsperiode bruge unge kontrolkøbere i deres alderskontrol. Afgifterne på nikotinprodukter er desuden blevet hævet pr. 1. juni i år.

Med det nye lovforslag gennemfører regeringen de sidste tiltag fra forebyggelsesaftalen og sætter blandt andet ind med øget regulering af sundhedsskadelige tobaks- og nikotinprodukter.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Nikotinprodukter er desværre blevet meget populære blandt børn og unge, der ofte bliver afhængige og desuden kan få koncentrationsbesvær og skader på tænder og i munden. Den udvikling skal vi have stoppet. Derfor lægger vi nu op til blandt andet at forbyde nikotinprodukter med søde smage, der appellerer til børn og de helt unge, samtidig med at vi vil fastlægge grænser for nikotinindholdet. Med lovforslaget ønsker vi også at sætte bøderne for ulovligt salg til mindreårige væsentligt op, samtidig med at vi styrker kontrollen yderligere.

Lovforslaget indeholder en lang række øvrige initiativer; heriblandt

  • Forbud mod indførsel, køb, besiddelse m.v. af tobakssurrogater, der har ulovlige aromaer eller et for højt nikotinindhold
  • Flere kontrolbeføjelser til Sikkerhedsstyrelsen og Forbrugerombudsmanden; bl.a. får begge mulighed for at udstede administrative bøder
  • Højere bødestraf og mulighed for i en periode at fratage retten til at markedsføre tobaks- og nikotinprodukter
  • Skærpet regulering for salg af alkoholholdige drikkevarer, fx en lavere procentgrænse for hvor stærk alkohol, der må sælges til 16-17-årige
  • Flere røg- og dampfrie miljøer; blandt andet bliver brug af elektroniske cigaretter samt opvarmede tobaksvarer omfattet af reglerne for rygning

Høringsperiode og ikrafttræden

Lovforslaget er i høring frem til den 19. august 2024 kl. 12.00.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2025, dog med undtagelse af lovforslagets bestemmelser om produktregulering som først træder i kraft den 1. april 2025 med virkning fra den 1. juli 2025. Den planlagte senere ikrafttrædelse for disse bestemmelser skyldes hensynet til, at de berørte parter får rimelig mulighed for at omstille deres produktsortiment og til at sælge ud af restlager.

Forbuddet mod indførsel, køb og besiddelses m.v. af ulovlige tobakssurrogater vil træde i kraft den 1. juli 2025.

Læs mere om lovforslaget på Høringsportalen

Læs mere om forebyggelsesplanen

Læs om det tidligere lovforslag, der udmønter andre dele af den politiske aftale om styrket forebyggelse

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk