Tilskudsudmeldingen for 2025 er nu sendt til kommuner og regioner

28-06-2024

Kommuner og regioner er blevet informeret om de specifikke tilskuds- og udligningsbeløb, der gælder for 2025.

I alt fordeles bloktilskud for 84,4 milliarder kroner til kommunerne, hvilket kommer oven i kommunernes skatteindtægter.

Til regionerne fordeles i alt 123,5 milliarder kroner til sundhedsområdet og 2,3 milliarder kroner til udviklingsområdet.

Kommunerne får blandt andet mulighed for at søge tilskud til at sætte kommunens skat ned, og særligt vanskeligt stillede kommuner kan søge om tilskud fra en forhøjet særtilskudspulje og om lån til investeringer i kommunen.

Den forhøjede særtilskudspulje på i alt 800 millioner kroner og lånepuljen til anlægsinvesteringer på 200 millioner kroner i 2025 er aftalt med Kommunernes Landsforening for at imødegå udfordringer i de mest udsatte kommuner.

Regionerne vil til august også kunne søge om lån til refinansiering af regionale afdrag. Efter aftale med Danske Regioner er puljen forhøjet til 950 millioner kroner i 2025.

Af centrale punkter i tilskudsudmeldingen for 2025 kan herudover fremhæves:

  • Med udmeldingen angives en række centrale tal for kommunernes skattefastsættelse for 2025, herunder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
  • Kommuner med indfaset tab fra udligningsreformen i 2025 som det sidste år, kan opnå dispensation til at øge indkomstskatten uden risiko for individuel sanktion. Med henblik på en uændret skat er der afsat tilskud til at understøtte tilsvarende nedsættelser af indkomstskatten.
  • Der er med udmeldingsbrevet angivet ansøgningsfrister og vilkår for særtilskud, skatterammer samt ansøgning til lånepuljer.

Læs Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om økonomiske forudsætninger i 2025 under:

Tilskud og udligning for kommuner i 2025

Bloktilskud til regionerne for 2025

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk