Tilskud og udligning for kommuner i 2025

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender senest den 1. juli meddelelse til alle kommuner om deres tilskuds- og udligningsbeløb for det kommende år.

Statens bloktilskud til kommunerne for 2025 udgør 84,4 milliarder kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver den 1. juli 2024 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2024.

Publikationen indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskud og udligning til enkelte kommuner samt tabeller med tilskuds- og udligningsbeløb for alle landets kommuner.

Find publikationen og anden information vedrørende tilskud og udligning 2025 i boksen her på siden.