Bloktilskud til regionerne for 2025

Statens bloktilskud til regionerne for 2025 udgør 123,5 milliarder kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.3 milliarder kr. til regionernes udviklingsopgaver. 

Statens bloktilskud til det regionale sundhedsvæsen finansierer ca. 80 procent af regionernes samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Den resterende finansiering udgøres af et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud samt et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne.

På udviklingsområdet udgør bloktilskuddet ca. ¾ af regionernes indtægter på området.

Bloktilskuddet til regionerne fordeles efter regionernes beregnede udgiftsbehov.

Publikationen indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskuddet til en enkelt region samt tabeller med tilskudsbeløb og det relevante datagrundlag for alle 5 regioner.