Landdistriktsredegørelse 2000

01-04-2000

Redegørelsen følger op på de initiativer, som regeringen på tværs af sektorområderne foretager for at fremme udviklingen i landdistrikterne.Landdistriktsredegørelsen belyser endvidere udviklingen og udfordringerne for landdistrikterne. Gennemgangen opdeles i et afsnit omkring befolkningsudviklingen, et afsnit omkring den generelle økonomiske udvikling og erhvervsudviklingen samt et afsnit omkring den kommunale og amtskommunale indsats. I forlængelse heraf opstilles der fokusområder for det kommende år.