Landdistriktsredegørelsen 2009

17-03-2009

Landdistriktsredegørelsen 2009 gør status for udviklingen i de danske landdistrikter og indeholder en samlet oversigt over igangsatte og kommende initiativer på de forskellige ministerområder med relevans for landdistrikter og yderområder. Der er således fokus på landdistrikternes udvikling i de første år efter kommunalreformen, bl.a. med en præsentation af to undersøgelser af kommunernes organisering af landdistriktsindsatsen efter 1. januar 2007. Regeringens landdistriktsprogram for 2007-2013 og den tilhørende strategi er også beskrevet.