Version 1.0

Veje til bedre patientforløb

Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet06-04-2010

En kvalitativ analyse af kræftpatienters skriftlige kommentarer til patientforløbet

Baggrunden for denne undersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse af kræftpatienters oplevelser af deres samlede udrednings- og behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen, som Enheden for Brugerundersøgelser gennemførte i 2008.

Formålet med analysen er at kvalificere den eksisterende kvantitative analyse og give et mere nuanceret billede af patienternes oplevelser og behov.