Høringsarkiv

Høringsmateriale og -lister i forbindelse med ændringer af momsrefusionsbekendtgørelsen arkiveres tilgængeligt på Høringsportalen.

Momsrefusionsbekendtgørelsen, herunder inklusive positive, ændres løbende som følge af dialog med kommuner, ressortministerier og fagfolk. I forbindelse med ændringer sendes bekendtgørelsen i høring gennem høringsportalen.

Klik nedenfor for at finde direkte henvisning til høring i forbindelse med en bestemt ændring af bekendtgørelsen. 

Der vises indhold fra www.retsinformation.dk og høringsportalen. Materialet kan alternativt udsøges på disse sider, jf. link i højremenuen.