Udtalelser vedr. momsrefusionsordningen

Oversigt over væsentlige udtalelser og svar vedr. momsrefusionsordningen.

Ministeriet modtager løbende henvendelser og tolkningsspørg vedr. momsrefusionsordningen. Vi tager vejledning af spørger alvorligt, og forsøger at svare så hurtigt som muligt. På denne side offentliggøres de væsentligste udtalelser og svar på henvendelser fra kommuner, regioner og interessenter vedr. momsrefusionsordningen.

Spørgsmål vedr. ordningen bedes stilet til momsrefusionspostkassen, jf. linket i højremenuen.

Udtalelser og svar vedr. bekendtgørelsens § 6

Udtalelser og svar vedr. bekendtgørelsens § 8