Rettesnoren er klar for at tænke nyt om fremtidens nære sundhedsvæsen

14-01-2016

Kommissoriet for det kommende udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er nu klar. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde deltager torsdag i en debat om fremtidens sundhedsvæsen på Kommunaløkonomisk Forum.

I fremtiden bliver der bliver flere ældre og borgere med kroniske sygdomme i Danmark. Samtidig forandrer sundhedsvæsenet sig, så flere bliver behandlet ambulant, og indlæggelser på sygehusene bliver kortere og mere effektive.

Det betyder, at der er et stigende behov for kontrol, opfølgning og behandling i det nære sundhedsvæsen, som er tæt på borgernes eget hjem, enten via regionen eller kommunen, i form af f.eks. hjemmesygepleje og genoptræning, eller hos den praktiserende læge.

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har derfor sat et udvalgsarbejde i gang, som skal komme med forslag til en plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Kommissoriet for udvalget ligger nu klar, så det er muligt at se, hvad arbejdet gerne skal føre frem til.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde forventer sig meget af udvalgets arbejde. Hun siger:

Jeg regner med, at udvalget kommer med en række gode forslag til, hvordan samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger bliver bedre og mere gnidningsløst. Borgeren er jo ligeglad med, hvem der udfører behandlingen og vil bare gerne opleve en god kvalitet og sammenhæng, hvor alle deler den tilgængelige viden og taler ordentligt sammen. Det er desværre ikke tilfældet i dag. Det er også vigtigt for mig, at vi får den samme høje kvalitet for alle borgere, uanset hvor man bor.

Ministeren deltager torsdag i en debat om netop fremtidens nære sundhedsvæsen på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg. Sophie Løhde siger:

Jeg glæder mig til at diskutere med alle gode kræfter på området, hvordan vi kan give patienterne en oplevelse af større sammenhæng i deres behandlingsforløb. Vi får ikke vendt op og ned på tingene fra den ene dag til den anden, men med udvalgsarbejdet sætter vi gang i en vigtig proces.

Udvalgets arbejde skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat 1,2 milliarder kroner til en handlingsplan for den ældre medicinske patient, og der er også en national demenshandlingsplan på vej.

Regeringen har også øremærket 800 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020 til nye lægehuse, som bl.a. kan etableres i yderområder.

Læs 'Kommissorium for udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen' 

Fakta om Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen:

  • Udvalget består af de myndigheder, som har det administrative og politiske ansvar for at sikre nære og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne. Det vil sige Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
      
  • Desuden er der nedsat en interessentgruppe, som løbende kan komme med inputs til arbejdet. Her er blandt andre lægernes og sygeplejerskernes organisationer repræsenteret sammen med Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer.
     
  • Udvalgets arbejde forventes færdigt i 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet