Sundhedsminister: Patienternes egne oplevelser skal styrke behandlingskvaliteten

28-09-2016

Kvaliteten i sundhedsvæsenet skal styrkes ved at lytte mere til patienternes egne oplevelser. Det er i hovedtræk temaet for en konference på Christiansborg, hvor sundhedsminister Sophie Løhde i dag holder tale.

Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at sætte patienten i centrum. Til at tilrettelægge behandlingen ud fra patientens egne behov. Og til at inddrage patienten aktivt i beslutninger om behandlingen. Det giver ikke bare god mening – det giver også god kvalitet i behandlingen. Og det kan bl.a. opnås, hvis sundhedsvæsenet i højere grad forstår at bruge patienternes oplysninger om eget helbred og oplevelser på mere systematisk vis.

Brugen af patienternes egne oplysninger er temaet for den konference, som i dag afholdes i Fællessalen på Christiansborg. Her vil Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBis) og TrygFonden præsentere projektet ”Program PRO”, som handler om, hvordan patientrapporterede oplysninger (PRO) kan bruges i den enkelte behandling og i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet. Sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Brugen af patientrapporterede oplysninger er ikke en ny opfindelse, men det har stort potentiale, netop fordi det er en konkret måde at inddrage patienten på. Patientinddragelse har fået større og større opmærksomhed de senere år, og det er et også et område, vi fra regeringens side har store ambitioner for. Det har vi bl.a., fordi vi ved, at en større grad af patientinddragelse er helt afgørende for behandlingskvaliteten.

Og fortsætter:

Derfor har vi også allerede sat flere aktiviteter i gang og øremærket et tocifret millionbeløb til at støtte udviklingen på området. Og jeg ser derfor også frem til at se de anbefalinger, som Trygfonden og Videnscentret nu vil præsentere, og som skal give bud på, hvordan vi kan bevæge os videre fremad på det her felt.

Program PRO er resultatet af halvandet års samarbejde mellem ViBiS og TrygFonden, som sammen med en gruppe af 29 førende eksperter på området har udarbejdet et sæt konkrete anbefalinger til en mere systematisk brug af PRO-data samt en guide til, hvordan anbefalingerne kan føres ud i livet.

Til konferencen vil ca. 140 ledere og beslutningstagere fra alle niveauer og sektorer i sundhedsvæsenet deltage, og efter ministerens tale vil fire medlemmer af ekspertgruppen præsentere de 12 anbefalinger til systematisk brug af patientrapporterede oplysninger i sundhedsvæsenet.

Konferencen live-streames på nettet fra kl. 13 på: www.trygfonden.dk/vibis

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet