Anbefalinger klar for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

26-06-2017

Færre patienter skal falde mellem to stole i sundhedsvæsnet, og flere skal hjælpes i eget nærmiljø og undgå indlæggelser. Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bestående af Danske Regioner, KL og staten, er nu klar med 20 konkrete anbefalinger til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udbygges til gavn for patienterne.

Børn og unge med psykiske lidelser skal have mere støtte. Borgere med behov for hjælpemidler skal nemt kunne få afklaret om, kommunen eller regionen skal betale, og kommuner og regioner skal afprøve nye samarbejdsmodeller, som fx fælles finansiering, så patienterne oplever én indgang til sundhedsvæsnet. Udvalgets anbefalinger er mange og spænder bredt over hele det borgernære sundhedssystem.   

På baggrund af de 20 anbefalinger kommer regeringen til efteråret med det politiske udspil, der bringer udvalgsarbejdet ud i virkeligheden.   

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi har fået et bredt katalog over indsatser, der vil sikre mere inddragelse af patienten, bedre sammenhæng i udredning, behandling og rehabilitering - og i sidste ende en større tryghed og tilfredshed for den enkelte patient. Jeg vil gerne kvittere for indsatsen og samarbejdet. Vi har ikke kunnet blive enige om alt, men mange af anbefalingerne vil blive omsat til konkret politik på den anden side af sommerferien, og der vil jeg som sundhedsminister også præsentere yderligere initiativer, der skal sikre en bedre kvalitet og sammenhæng for vores patienter.  

Overgangene mellem fx praktiserende læge, sygehus og de kommunale sundhedstilbud er sundhedsvæsenets akilleshæl. Her risikerer patienterne at blive tabt mellem to stole, hvilket kan føre til forværring af sygdom, patientskade og utryghed. Derfor har udvalgets kommissorie vægtet et øget samarbejde mellem regioner og kommuner.   

Regionsrådsformand Bent Hansen siger: 

Regionernes fornemmeste opgave er at sikre, at borgere og patienter møder et godt og sammenhængende sundhedsvæsen. Når patienter har brug for behandling, skal de have det der, hvor det giver bedst mening – uanset om det er på et hospital, hos deres praktiserende læge eller i deres eget hjem. Regionerne har behandlingsansvaret i det samlede sundhedsvæsen og har derfor også et stort ansvar for at sikre gode overgange og for at sikre kvaliteten, når opgaver aftales udført uden for hospitalerne. Det vil vi med sikkerhed se mere af i de kommende år.

Flere opgaver skal løses tæt på borgerne, i sundhedshuse eller hjemme i folks egne hjem. Den tankegang går igen i mange af udvalgets anbefalinger.

Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg, siger:

Vi er glade for, at det er lykkedes at formulere en fælles vision for det nære sundhedsvæsen. Det er et godt udgangspunkt for de kommende år. Vi er også glade for, at udvalget er enige om en række tiltag, der vil styrke samarbejde og kompetencer i det nære sundhedsvæsen, bl.a. en ny specialuddannelse for sygeplejersker målrettet borgere med forløb på tværs. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at der var kommet bedre rammer for opgaveglidning, og at der var taget konkrete skridt til udbygning af det nære sundhedsvæsen med nye opgaver. Derfor har KL måttet tage forbehold over for nogle af indstillingerne.

Læs "Afrapportering - Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen"   
Bilag 1 til afrapportering - "Kommissorium for udvalget" 
Bilag 2 til afrapportering - "Medlemmer af udvalg og interessentgruppe" 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet