Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

06-04-2018

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om at sikre en mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

Den offentlige sektor tilbyder en lang række ydelser lige fra uddannelse og ældrepleje til hospitalsvæsen og dagtilbud. Disse ydelser er eksempler på kerneopgaver for det offentlige.

Offentlige institutioner varetager i nogle tilfælde også opgaver, som ligger langt væk fra de offentlige kerneopgaver, og som i forvejen varetages af private virksomheder. Det kan skabe en unfair konkurrence.

I de tilfælde, hvor der alligevel er gode grunde til, at det offentlige varetager opgaver i konkurrence med private virksomheder, er det vigtigt, at konkurrencen sker på rimelige vilkår. Ellers risikerer de offentlige institutioner at udkonkurrere private aktører.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er derfor enige om at sikre en mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

I de tilfælde, hvor tungtvejende hensyn taler for offentlig erhvervsaktivitet, skal det ske på fair og lige vilkår i forhold til private aktører. Det betyder først og fremmest, at ydelser i forbindelse med offentlig erhvervsaktivitet skal prissættes, så der ikke sker konkurrenceforvridning, og at virksomhederne får en mere effektiv og gennemsigtig klageadgang. 

Aftalepartierne er enige om følgende konkrete initiativer, som skal sikre mere fair og lige konkurrence:

  • Fair prissætning ved offentlig erhvervsaktivitet
  • Klarere regler for kontrolbud
  • Nedsættelse af arbejdsgruppe for offentlige erhvervsaktiviteter
  • Bedre klageadgang ved offentlig erhvervsaktivitet

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

 

Kontakt til ordførerne

Benny Engelbrecht, finansordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 33 37 40 37

Magnus Heunicke, kommunalordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 61 62 44 35

René Christensen, finansordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 22

Eva Kjer Hansen, innovationsordfører, Venstre, tlf.: 61 62 55 00

Joachim B. Olsen, finansordfører, Liberal Alliance, tlf.: 61 62 50 93

Martin Lidegaard, finansordfører, Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 16.

Rasmus Jarlov, finansordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 61 62 46 41