Fire års midler sikret til indsats for demensramte

21-11-2019

Regeringen har indgået en aftale om fordeling af, hvordan midlerne fra reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet skal fordeles. Cirka 367 millioner kroner prioriteres til sundheds- og ældreområdet, således at der følges op på demenshandlingsplanen og Livslinien og Det Nationale Sorgcenter videreføres.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance har indgået aftale om fordeling af reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Med aftalen sikrer partierne, at sundheds- og ældreområdet får ca. 367 millioner kroner til blandt andet indsatser over for mennesker med demens og deres pårørende, selvmordstruede personer og sorgramte.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke fremhæver især pengene til opfølgning på demenshandlingsplanen, hvor der afsættes 244 millioner kr. med supplement fra midler afsat til Handlingsplanen for det Gode Ældreliv.

Magnus Heunicke siger:

Demens er en forfærdelig sygdom, som har store konsekvenser både for den enkelte, men også for de pårørende. I takt med at vi bliver flere ældre, vil stadig flere mennesker få demens tæt ind på livet. Enten som patient eller pårørende. Det er derfor, at vi har prioriteret en stor del af reserven til at styrke demensindsatserne.

Han understreger, at beløbet i øvrigt skal ses i sammenhæng med økonomiaftalerne med regionerne og kommunerne, der løfter økonomien med henholdsvis 1,5 milliarder kroner og 2,2 milliarder kroner, der også kan komme demensramte og deres pårørende til gavn.

Livslinjen skal fortsat hjælpe selvmordstruede

Med den nye aftale ligger det desuden fast, at selvmordstruede personer og deres pårørende fremover vil kunne modtage akut telefonisk hjælp døgnet rundt fra hotlinen Livslinien. Det afsættes der 8 millioner kroner til.

Magnus Heunicke siger:

Livslinjen er i ordets sandeste forstand livsvigtig for en lang række selvmordstruede personer, pårørende og efterladte. De frivillige på hotlinen yder en kæmpe indsats. Derfor er Livslinjen nu sikret midler, så de kan holde åbent døgnet rundt.

Vigtigt med viden om behandlingen af sorgramte

Det Nationale Sorgcenter blev etableret i 2017 og har til formål at samle, formidle og forankre den nyeste viden om langvarig og kompliceret sorg.
Med aftalen om reserven får centret 8 millioner kroner til at fortsætte arbejdet.

Magnus Heunicke siger:

Vi kan alle sammen blive ramt af dyb sorg – at miste et menneske, man har kær, er ofte helt ubærligt. For cirka 10 procent af alle efterladte er det så ubærligt, at sorgen bliver til sygdom. For at vi som samfund kan blive bedre til at hjælpe de personer, er det vigtigt, at vi har den nyeste viden.

FAKTA – Disse initiativer får penge fra reserven:

Reserven på i alt 738 millioner kroner afløser den nedlagte Satspulje og bruges på initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker i Danmark på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.
Få et overblik over, hvilke initiativer på sundheds- og ældreområdet der får penge:

  • Døgnåbning af Livslinjen: 8 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Opfølgning på demenshandlingsplan 2025: 244,4 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Opfølgning på fasttilknyttede læger på plejecentre: 20 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Videreførelse af Det Nationale Sorgcenter: 8 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 20,3 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Supplerende finansiering til at fjerne aldersloftet for tilskud til psykologibehandling af angst: 1,2 mio. kr. årligt
  • Supplerende finansiering til udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner: 13,6 mio. kr. årligt
  • Opfølgning på demensboligpuljen: 8 mio. kr. i 2020
  • I alt til sundheds- og ældreområdet: Cirka 367 mio. kr. i perioden 2020-2023