Kommuner og regioner har fået besked om tilskud og udligning for næste år

25-09-2019

Kommunerne og regionerne har nu fået en række oplysninger om deres indtægter i 2020. Dermed er helt centrale forudsætninger for budgetlægningen lagt fast.

Med udmeldingen fordeles et samlet statsligt tilskud til kommunerne på 64,0 mia. kr. for 2020 mod 62,1 mia. kr. for 2019.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Kommuner og regioner får nu de konkrete tal for deres indtægter næste år. Med årets økonomiaftaler har vi taget de første skridt i en ny retning med de ekstra penge, regeringen har afsat til flere ældre og flere børn og til at løfte velfærden. Nu er det op til kommunerne og regionerne at få mest muligt ud af de penge, der er til rådighed i 2020. Og kommunerne kan også se frem til, at regeringen vil søge opbakning til at få løst de problemer, der er i udligningssystemet.”

- Astrid Krag

Der er i år særligt kort tid til at lægge budgetter. Kommuner og regioner har derfor også allerede fået besked om vilkår for at søge særtilskud og lån.

Kommunerne har desuden fået at vide, hvordan de kan søge om at øge skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. uden at blive mødt af en individuel sanktion. For at støtte at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned, gives der også et tilskud til de kommuner, som sætter skatten ned i 2020.

Kommuner vil senest den 27. september 2019 kunne søge om særtilskud. Puljen til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet forhøjet til i alt 350 mio. kr. i 2020.

Regionerne har fået besked om fordelingen af bloktilskud på 99,0 milliarder kroner til at finansiere sundhedsvæsenet og 2,6 milliarder kroner til at finansiere regionale udviklingsopgaver.

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent Mette Gerlach, tlf. 72 28 24 16, mge@oim.dk

Kontorchef, Dorte Lemmich Madsen, tlf. 25 23 92 66, dlm@oim.dk