Indenrigs- og sundhedsministeren deltager i topmøder om sundhed til FN’s 78. Generalforsamling

19-09-2023

I dag rejser indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde til New York for at deltage i tre topmøder om sundhed under FN’s 78. Generalforsamling. Ministeren deltager i topmøderne for at bidrage til øget globalt samarbejde om internationalt pandemiberedskab, universel sundhedsdækning og bekæmpelse af tuberkulose.

Hele tre gange skal Indenrigs- og sundhedsministeren på hovedtalerstolen under FN’s Generalforsamling for at tale om tre af de største globale sundhedsudfordringer.

Det første emne er det internationale pandemiberedskab, der skal styrkes med udgangspunkt i erfaringerne fra covid-19, hvor det blev tydeliggjort, at der var behov for bl.a. et øget internationalt samarbejde.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Med covid-19-pandemien blev det tydeligt for os alle, at de største sundhedsudfordringer er grænseoverskridende. Og for at sikre, at vi står bedre rustet, når vi i fremtiden rammes af andre pandemier, er det nødvendigt at styrke det globale pandemiberedskab.”

Det er første gang, at pandemiberedskab er på dagsordenen til et FN-topmøde, og det skal være med til at sikre fortsat politisk opbakning på højeste internationale niveau.

Foruden internationalt samarbejde om pandemier, er universel sundhedsdækning og tuberkulose på dagsordenen. Der er store udfordringer globalt med særligt piger, kvinder og andre sårbare gruppers adgang til basale sundhedsydelser.

Og på verdensplan er tuberkulose den største årsag til dødsfald blandt mennesker, der lever med HIV. Målsætningen er at ende tuberkulose-epidemien inden 2030 ved at sikre bedre muligheder for lige adgang til sundhed og øget fokus på investeringer i forskning og udvikling af tuberkulosevacciner.

Over halvdelen af verdens befolkning har stadig ikke adgang til basale sundhedsydelser, og tuberkulose er stadig et globalt problem, på trods af at sygdommen både kan forebygges og kureres. Det er afgørende, at alle har adgang til basale sundhedsydelser, og vi har en ambition om at ende tuberkulose-epidemien inden udgangen af dette årti,” siger Sophie Løhde.

Danmark vil sammen med resten af FN’s medlemslande under Generalforsamlingen vedtage politiske erklæringer, der skal sætte retning for det internationale samarbejde om sundhed.

Bekæmpelse af antimikrobiel resistens
Antimikrobiel resistens (AMR) er et grænseskridende problem, som hvert år er årsag til millioner af dødsfald. Alene i 2019 bidrog AMR til omkring 5 mio. dødsfald på verdensplan, og uden en stærk og global indsats forventes det tal at stige til 10 mio. om året, viser et omfattende studie fra The Lancet.

Derfor etablerede Danmark i 2019 organisation ICARS (International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions), der arbejder for at bekæmpe AMR gennem partnerskabsaftaler med særligt lav- og mellemindkomstlande.

Ministeren vil i New York advokere for et stærkere internationalt samarbejde om AMR med fokus på konkrete globale målsætninger, en dedikeret One Health-tilgang og styrket implementering af nationale handlingsplaner.

Indenrigs- og sundhedsministeren siger:

AMR har allerede mange dødsfald på samvittigheden og kan udvikle sig til den næste store pandemi. Derfor er det helt afgørende, at vi får endnu flere lande med i samarbejdet om at bekæmpe antibiotikaresistens. Og vi har en særlig position i Danmark, fordi vi er førende inden for overvågning af antibiotikaforbrug og -resistens, og fordi vi har taget initiativ til ICARS, som gennem partnerskaber udvikler konkrete løsninger i lav- og mellem indkomstlande, der kan bekæmpe den stigende resistens mod antibiotika."

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk