Version 1.0

Regionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering

19-11-2008

Afgivet af regeringens ekspertpanel i november 2008

Regeringen afsatte som led i kvalitetsreformen 25 mia. kr. i en kvalitetsfond – udover regionernes almindelige anlægsrammer – til investeringer i en ny og forbedret sygehusstruktur i perioden 2009 til 2018. I økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og regionerne blev det aftalt, at midlerne fra kvalitetsfonden opdeles i 2 faser fordelt med 15 og 10 mia. kr. i henholdsvis fase 1 og 2. I økonomiaftalen for 2010 blev finansieringen fastlagt, så den samlede ramme inkl. regionernes egenfinansiering er på 40 mia. kr.