Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme

Sundheds- og Ældreministeriet08-11-2016

Denne pjece oplyser om dine muligheder for at blive behandlet inden for maksimale ventetider. Hent printvenlig version af pjecen.

Denne pjece oplyser om dine muligheder for at blive behandlet for kræft og visse hjertesygdomme inden for maksimale ventetider.

De nærmere regler er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet i bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme og bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Du har frit sygehusvalg til offentlige sygehuse. Du har ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis din region eller de sygehuse din region samarbejder med ikke kan udrede dig inden for 30 dage, har du ret til såkaldt udvidet frit sygehusvalg til relevante private og udenlandske sygehuse, der har en aftale med regionen herom. Skal du vente mere end 30 dage på en sygehusbehandling, når du er udredt, kan du ligeledes gøre brug af udvidet frit sygehusvalg. I nogle tilfælde kan du komme hurtigere til undersøgelse og behandling for din kræft- eller hjertesygdom, hvis du benytter det udvidede frie sygehusvalg. Du kan læse mere i pjecen ”Når du er henvist til sygehus”, som også kan ses på bl.a. www.sundhed.dk

Hent printvenlig version af pjecen (PDF)