Kommuner og regioner får frihed til at bestemme selv om konkurrenceudsættelseKontakt

17-04-2012

Regeringen vil styrke det offentlig-private samarbejde og skabe grundlag for mere konkurrence – men uden tvang. Kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal vurdere lokalt, hvordan de får private til at løse opgaverne. Det har regeringen i dag vedtaget med støtte fra Liberal Alliance og Enhedslisten.

Tidligere var det muligt for indenrigsministeren at fastsætte hvilke og hvor stor en andel af opgaverne, kommuner og regioner skal konkurrenceudsætte.

Det er netop blevet ændret i dag med stemmerne fra regeringspartierne, Liberal Alliance og Enhedslisten.

Regeringen ønsker at udvide og styrke offentlig-privat samarbejde. Det skal være en konkret, lokal vurdering, hvordan kommunen og regionen får private til at løse opgaverne.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Regeringen ønsker at udvikle samarbejdet mellem det offentlige og private leverandører. Derfor ønsker regeringen fortsat at indgå aftale med KL og Danske Regioner om at fremme af offentlig-privat samarbejde og innovation gennem øget brug af konkurrenceudsættelse. Men vi skal ikke komme fra regeringens side og pådutte kommunerne og regionerne at konkurrenceudsætte bestemte opgaver. Det, der fungerer godt i en kommune eller region, er ikke nødvendigvis den bedste løsning andre steder. Jeg har fuld tillid til, at den enkelte kommunalbestyrelse eller det enkelte regionsråd selv kan afgøre, hvordan opgaverne løses bedst muligt lokalt. Det afgørende for mig er, at borgerne får så meget og så god velfærd for pengene som muligt, og at vi skaber grundlag for mere konkurrence uden tvang. På den måde falder lovændringen fra i dag helt i tråd med regeringens kommende moderniseringsreform, hvor vi sætter fokus på tillid og afbureaukratisering.

- Margrethe Vestager