Regionernes budgetter for 2016 flugter med økonomiaftalen

15-01-2016

De endelige budgettal, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik, bekræfter, at regionerne har budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2016. Dermed kommer den betingede del af regionernes bloktilskud på i alt 1½ milliarder kroner til udbetaling.

Et godt og trygt sundhedsvæsen er en hovedprioritet for regeringen. I økonomiaftalen fra august mellem regeringen og Danske Regioner blev første skridt taget til en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Nu viser den endelige opgørelse af regionernes budgetter for 2016, at de flugter med det aftalte niveau, og det betingede bloktilskud på 1½ milliarder kroner kommer dermed til udbetaling.

Regionerne budgetterer i 2016 med driftsudgifter på samlet 107,4 milliarder kroner til sundhed og 3,0 milliarder til regional udvikling. Regionerne budgetterer samtidig med et højt anlægsniveau på sundhedsområdet, som i 2016 forventes at udgøre 7,2 milliarder. Anlægsudgifterne går til fortsat fremdrift i byggeriet af de nye supersygehuse, der vil give et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen.

Regeringen forventer, at regionerne vil overholde de vedtagne budgetter for 2016.

De endelige budgettal for 2016 er tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Fuldmægtig Nicolai Pallisborg, npa@sim.dk