Økonomisk gulerod skal styrke forebyggelsesindsatsen i kommunerne

27-05-2016

Sundhedsministeren vil give kommuner, som forebygger unødige sygehusindlæggelser af ældre og børn, en økonomisk gevinst. Det skal ske ved at ændre på kommuners medfinansiering af regionernes udgifter til sygehusbehandling.

Hver gang hr. og fru Jensen bliver behandlet på f.eks. et sygehus, tikker der en regning ind fra regionen til kommunen, der skal dække en del af regionens sundhedsudgifter. Ordningen skal give kommunerne et økonomisk incitament til at styrke forebyggelsesindsatsen, og på den måde holde borgerne raske, så de for eksempel ikke skal indlægges igen og igen på sygehusene.
 
Incitamentet ved medfinansieringsordningen har dog vist sig at være beskedent, og tal viser, at ordningen på flere områder ikke har haft den ønskede effekt. Eksempelvis har der de senere år været et meget begrænset fald i antallet af forebyggelige sygehusindlæggelser blandt ældre – dvs. indlæggelser der mange gange kunne have været undgået. Og det samme er tilfældet for akutte medicinske korttidsindlæggelser, hvor de ældre mange gange forud for sygehusindlæggelsen har været i kontakt med den kommunale hjemmepleje.

Sundhedsminister Sophie Løhde vil derfor skrue op for forebyggelsesindsatsen i kommunerne og derfor bl.a. ændre på den måde, som den kommunale medfinansiering er skruet sammen på. Står det til ministeren, skal medfinansieringen laves om, så den målrettes små børn og ældre. Sundhedsministeren siger:

Enhver sygehusindlæggelse, der kunne være forebygget, er en for mange. Og i dag ser vi desværre alt for ofte, at ældre bliver indlagt med blærebetændelse, væskemangel og andre mindre alvorlige lidelser, som kunne have været fanget i opløbet. Det skal vi gerne have ændret på, og ved at give kommunerne en økonomisk gevinst, håber jeg, at vi kan påvirke dem til i endnu højere grad at styrke forebyggelsesindsatsen og det nære sundhedsvæsen.

Konkret lægger regeringen bl.a. op til, at kommunerne i fremtiden skal betale mere for behandlingen af ældre over 65 år, men mindre for andre borgere.

Med omlægningen vil kommunerne eksempelvis fremover skulle betale i gennemsnit ca. 15.000 kr. pr. 80-årig. I dag betaler de ca. 9.000 kr. Modsat vil betalingen for en 40-årig blive sat ned fra 2.500 kr. til ca. 1.800 kr.
 
Den kommunale medfinansiering kommer også til at stige for de helt små børn – dvs. dem mellem 0-2 år.

Sygehusflytninger inden for samme region bliver gratis

Regeringen vil samtidig ændre den kommunale medfinansiering, så kommunerne kun skal betale for et indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region i stedet for som i dag, hvor de betaler pr. indlæggelse for hvert sygehus. Sophie Løhde siger:

Flere kommuner har høje udgifter til sygehusene, og det skyldes bl.a., at de i dag skal betale, hver gang en patient bliver overflyttet fra et sygehus til et andet. Det er hverken hensigtsmæssigt for kommunerne, der ikke har nogen indflydelse på overflytningerne, eller for de patienter, som oplever at blive flyttet rundt flere gange. Derfor lægger vi op til, at regionerne ikke skal kunne opkræve betaling, hvis de vælger at flytte rundt på patienterne mellem sygehusene inden for samme region.

Det forventes, at ændringen af den kommunale medfinansiering gradvist vil blive indført fra januar 2017 og vil være fuldt ud indfaset i 2018.

Fakta om kommunal medfinansiering

Den kommunale medfinansiering blev indført i 2007 som led i strukturreformen.
 
Formålet med ordningen er at give kommunerne et økonomisk incitament til at gøre forebyggelses-, trænings- og plejeindsatser mere effektive og styrke samarbejdet med sygehusene om sammenhængende patientforløb.
 
I dag betaler kommunerne 34 pct. af DRG-taksten for patienter, der er indlagt med fysiske sygdomme – dog maksimalt 14.881 kr. pr. indlæggelse.
 
Den kommunale medfinansiering udgør i dag ca. 20 mia. kr. årligt.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet