Medlemmerne af Lægedækningsudvalget er udpeget

01-03-2016

Regeringen har nedsat et Lægedækningsudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan man kan få en bedre geografisk fordeling af læger i Danmark. Udvalgets medlemmer er nu udpeget.

Flere steder i Danmark oplever man, at der mangel på speciallæger på sygehusene og praktiserende læger. Det gør sig bl.a. gældende i en række yderområder og socialt belastede områder i eller tæt på de større byer, hvor det i dag kan være svært at tiltrække læger.

For at sikre en bedre lægedækning har regeringen nedsat et udvalg, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan man kan få en bedre geografisk spredning af både sygehuslæger og praktiserende læger.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har i januar 2016 udpeget Martin Theilmann, der tidligere bl.a. været direktør i Akademikernes Centralorganisation og direktør for Foreningen af Speciallæger, som formand for Lægedækningsudvalget. Og nu har organisationerne, der har repræsentanter i udvalget, også sat navne på de øvrige medlemmer.

Lægeforeningen og Danske Regioner har hver fire medlemmer i udvalget, Kommunernes Landsforening har tre, Sundheds- og Ældreministeriet to, mens Finansministeriet og Sundhedsstyrelsen hver har et medlem.

Læs pressemeddelelsen 'Sundhedsminister udpeger formand for lægedækningsudvalg'  

Læs kommissoriet for udvalgsarbejdet 

Lægedækningsudvalget forventes afrapportere til sundheds- og ældreministeren ved udgangen af 2016.

Fakta: Sådan er Lægedækningsudvalget sammensat

Lægedækningsudvalget består af følgende medlemmer:

 • Martin Teilmann (formand)
   
 • Mette Worsøe, specialeansvarlig overlæge – Lægeforeningen
 • Helle Søholm, reservelæge, ph.d. – Lægeforeningen
 • Mads Skipper, 1. reservelæge, ph.d. stud. – Lægeforeningen
 • Gunver Lillevang, alm. praktiserende læge – Lægeforeningen
   
 • Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør – Danske Regioner
 • Thomas Jensen, centerchef i Center for Sundhedspolitik, Økonomi og Socialpolitik – Danske Regioner
 • Kirsten Jørgensen, centerchef i Center for Forhandling, Aftaler og Overenskomst – Danske Regioner
 • Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet Region Nord og Kontorchef for Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland – Danske Regioner
   
 • Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune – Kommunernes Landsforening
 • Karen Nørskov Toke, centerchef i Center for Sundhed i Københavns Kommune – Kommunernes Landsforening
 • Christian Harsløf, afdelingschef i KL i Center for Social og Sundhed – Kommunernes Landsforening
   
 • Helene Probst, Kst. Enhedschef, Planlægning, Sundhedsstyrelsen
   
 • Søren Lund, Kontorchef, Kommuneøkonomi og Regioner – Finansministeriet
   
 • Jakob Krogh, kontorchef, Sygehuspolitik – Sundheds- og Ældreministeriet
 • Katrine Ring, kontorchef, Primær sundhed – Sundheds- og Ældreministeriet

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet