Symposium på Christiansborg skyder handlingsplan i gang

26-01-2017

På et fagligt symposium på Christiansborg har ældreministeren, sundhedsministeren og en række ordførere fra satspuljepartierne i dag præsenteret den endelige nationale demenshandlingsplan, som skal løfte indsatsen over for mennesker med demens og deres pårørende over de kommende år.

Mange steder er vi kommet rigtigt langt med at forbedre indsatsen på demensområdet, og mange medarbejdere og frivillige gør dagligt en stor og kvalificeret indsats for at skabe en god og tryg hverdag for mennesker med demens og deres pårørende. Men vi kan og skal gøre det endnu bedre.

Med disse ord fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby indledtes det faglige symposium på Christiansborg, hvor den nationale demenshandlingsplan 2025 i dag blev præsenteret i sin endelige form.

Landstingssalen var således fyldt op, da godt 200 mennesker brugte en eftermiddag på i fællesskab at skyde Danmarks nationale demenshandlingsplan godt afsted. En handlingsplan, som regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen har aftalt at sætte 470 mio. kr. af til over de næste fire år. Og en handlingsplan, som er blevet til med input og inspiration fra en meget bred kreds af interessenter, eksperter, medarbejdere og – ikke mindst – mennesker med demens og deres pårørende.

Også ældreminister Thyra Frank var med til at byde velkommen til halvdagsarrangementet, der bød på både faglige oplæg og debat. Blandt oplægsholderne var bl.a. en pårørende til en demensramt, som fortalte tilhørerne om tilværelsen med demens helt tæt inde på livet. Og det var noget af det, ældreministeren så meget frem til.

Rigtig mange pårørende yder hver dag en stor og helt uvurderlig indsats for deres kære med demens. Og når vi ved, at pårørende har et dårligere psykisk og fysisk helbred end andre borgere, så har vi en forpligtelse til at gøre noget.

Sagde Thyra Frank i sin tale og tilføjede:

Vi skal derfor både sikre en god og tryg hverdag med meningsfulde aktiviteter for den demensramte og samtidig støtte og hjælpe de pårørende.

Læs 'Et trygt og værdigt liv med demens – national demenshandlingsplan 2025’  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet