200 mio. kr. til flere og bedre læge- og sundhedshuse

08-01-2018

Praktiserende læger, speciallæger, sundhedspersoner og kommunale medarbejdere skal arbejde tættere sammen i større enheder, så syge borgere oplever effektivitet og sammenhæng i deres forløb. Nye og moderne læge- og sundhedshuse vil også holde på læger i yderområder, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Der bliver flere ældre i Danmark, og dermed også flere mennesker, der skal leve med en eller flere kroniske sygdomme.

Derfor skal sundhedsvæsenet indrettes til at tage imod de udfordringer, som fremtiden byder, og det skal ske tættere på, hvor folk bor.

I slutningen af 2017 lancerede sundhedsminister Ellen Trane Nørby et sundhedsudspil med otte initiativer, der øger effektiviteten og kvaliteten i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så færre bliver indlagt på sygehusene.

Læs: 'Sundhedsminister tager første skridt mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen'

Nu opslås så en pulje på 200 millioner kroner til nye og bedre læge- og sundhedshuse.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Tanken bag læge- og sundhedshusene er at samle en række forskellige sundhedsydelser og sundhedstilbud under ét tag, så man som borger får en lettere og mere overskuelig adgang til det nære sundhedsvæsen. Og nye og moderne rammer vil gøre behovet for indlæggelser på sygehusene mindre for bl.a. patienter med kroniske sygdomme.

Bedre samarbejde og deling af udstyr

De 200 millioner kr. kommer fra finansloven for 2017, hvor der er afsat 800 mio. kr. over 4 år til en pulje til læge- og sundhedshuse.

Det giver mulighed for, at de praktiserende læger kan samle sig i større fællesskaber sammen med fx jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, diætister og medarbejdere i den kommunale hjemmesygepleje.

Altså flere kommunale, private og regionale sundhedstilbud i et hus.

På den måde kan man også samarbejde og eksempelvis deles om udstyr som f.eks. EKG, lungefunktionsmålinger og laboratorieudstyr.

Bedre lægedækning i yderområder

For sundhedsministeren handler det også om at slå et slag for at sikre en bedre lægedækning og en større geografisk lighed i sundhed i Danmark.

Ellen Trane Nørby siger:

Regeringen ønsker, at alle danskere skal opleve, at kvaliteten hos den praktiserende læge er høj og ensartet, uanset hvilken læge man vælger, og hvor man bor i landet. Lægen skal også være tilgængelig, når borgeren har brug for det. Med nye og moderne læge- og sundhedshuse kan vi fastholde flere læger i yderområderne, og bare én læge i kombination med fx den kommunale hjemmesygepleje kan sikre et trygt sundhedstilbud tæt på den enkelte borger.

Puljen til læge- og sundhedshuse støtter også de nye opgaver, som almen praksis skal varetage i faglige fælleskaber i henhold til overenskomstaftalen om almen praksis for 2018.

Se ansøgningsfrist og vilkår i puljeopslag her (puljen kan ikke længere søges).

Resterende 600 mio. kr. udmøntes til foråret

I første halvår af 2018 præsenterer regeringen endnu et udspil på sundhedsområdet. Det sker på baggrund af styringseftersynet og vil udmønte de op mod 850 millioner kroner fra Finansloven 2018, som er sat af til styrke det det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Udspillet vil også indgå i regeringens sammenhængsreform.

I forårets udspil udmøntes også de tilbageværende midler fra puljen til etablering og modernisering af læge- og sundhedshuse.

Læs om andre politiske initiativer, der er med til at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og bedre patientforløb:

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet