COVID-19: Indsatser på Vestegnen for at bringe smittespredningen under kontrol

02-11-2020

COVID-19: Sundhedsmyndighederne har sammen med borgmestrene i 11 kommuner på Vestegnen iværksat en række insatser til at begrænse smitten lokalt.

Den seneste tid er der set udbredt smitte med COVID-19 i kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommune.

Se Statens Serum Institut seneste opgørelse over COVID-19 situationen på Vestegnen.

Sundheds- og ældreministeren, sundhedsmyndighederne og Københavns Vestegns Politi har i dag holdt møde med borgmestrene i de berørte kommuner om lokale indsatser for at begrænse smittespredningen.

På mødet blev følgende indsatser besluttet:

Etablering af en taskforce til håndtering af smitte på Vestegnen

 • Der etableres en taskforce til håndtering af det aktuelle smitteudbrud på Vestegnen og i de tilstødende kommuner.
 • Taskforcen ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed, og består derudover af repræsentanter fra Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Beskæftigelsesministeriet, integrationsmyndighederne, KL og kommunale repræsentanter med kendskab til lokalområdet.
 • Hvis taskforcen vurderer, at der skal iværksættes mere indgribende tiltag, herunder tiltag, der kræver ændret central regulering, rejser taskforcen dette over for Indsatsgruppen.
 • Taskforcen skal bistå de berørte kommuner i at intensivere den lokale og opsøgende indsats til højeste niveau.

Styrket indsats på tværs af myndigheder og skole- og uddannelsesområdet

 • Sikre vidensdeling på skole- og uddannelsesområdet på tværs af kommunerne.
 • Øget vejledning fra myndighederne om inddæmning af smitte på ungdomsuddannelser.
 • Øget fokus på hygiejneindsatsen, herunder klare retningslinjer for rengøring på grundskoler og ungdomsuddannelser.

Styrket opsporing og isolationsindsats

 • Samarbejde mellem de lokale myndigheder og Styrelsen for Patientsikkerhed om en styrket udgående og opsøgende indsats med henblik på effektiv opsporing og isolation.
 • Intensivere informationen om konkrete smitteudbrud fra Styrelsen for Patientsikkerhed til kommunerne.

Styrket politimæssig kontrol- og tilsynsindsats

 • Politiet intensiverer den politimæssige indsats med at håndhæve de nationale tiltag i forhold til blandt andet forsamlingsforbud, åbningstider på restauranter, barer, cafeer mv., forbud mod salg af alkohol efter kl. 22.

Intensiveret testindsats

 • Der vil være en øget testtilstedeværelse på Vestegnen. Region Hovedstaden har i denne uge mobile testenheder i Glostrup, Ballerup, Taastrup og Albertslund.
 • De mobile testenheder sættes ind, hvor der vurderes at være behov lokalt. Dette sker på baggrund af smittetallenes udvikling og en løbende dialog mellem de berørte kommuner, Styrelsen for Patientsikkerhed og regionen.
 • Målsætningen er, at alle, der ønsker det, bliver testet i de berørte kommuner.

Målrettet og massiv informationsindsats

 • Sundhedsmyndighederne og de lokale myndigheder intensiverer deres informationsindsats målrettet bl.a. forskellige etniske miljøer, forskellige aldersgrupper m.v. om bl.a. tilbud om test, isolation og opsporing.

Etablering af en flyrejsepakke

 • Rejsepakken skal intensivere informationsindsatsen i lufthavnene og sikre, at passagerer, der ankommer i dansk lufthavn informereres grundigt på relevante sprog, for at flest mulige lader sig teste, inden de forlader lufthavnen.
 • Dette skal supplere gældende krav om, at personer fra højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet, når de passerer grænsen.

Sundhedssektor og ældrepleje

 • Besøgsrestriktioner på alle plejehjem opretholdes fortsat.
 • Tilsvarende opretholdes besøgsrestriktioner på sygehusene.

 

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef