Satspuljen 2008-2011

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011

Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor tre udsatte grupper. Der er på den baggrund prioriteret midler til følgende tre hovedområder:

  • Mennesker med sindslidelser
  • Mennesker med handicap
  • Særligt udsatte grupper

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011