Satspuljen 2017-2020

Aftale om satspuljen for sundheds- og ældreområdet 2017-2020

Partierne bag satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet er enige om at afsætte 769,7 mio. kr. i aftaleperioden 2017-2020 til følgende overordnede indsatsområder:

• Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien
• Styrket indsats for de svageste ældre
• Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet

Læs aftaleteksten for satspuljen 2017-2020