Satspuljen 2019-2022

Aftale om satspuljen for hhv. sundheds- og ældreområdet 2019-2022.

Sundhed

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 994,9 mio. kr. i aftaleperioden
2019-2022 til følgende overordnede indsatsområder:

  • En styrket indsats i psykiatrien
  • Øvrige prioriteringer

Læs aftaleteksten for satspuljen på sundhedsområdet 2019-2022

Ældre

Partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet er enige om at afsætte 320 mio. kr. i aftaleperioden 2019-2022 til følgende overordnede indsatsområde:

  • Det gode ældreliv

Læs aftaleteksten for satspuljen på ældreområdet 2019-2022