Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer er en pulje under udlodningsmidler. Driftspuljen er delt op på en "Driftspulje til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer" og "Driftspulje til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer".

Udmøntning af udlodningslovens puljer til sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017. 

Puljen har til formål at yde tilskud til drift til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe pågældende sygdom. 

Der ydes tilskud til drift, d.v.s. løn og øvrige drift, herunder anskaffelser, rejseudgifter m.v., til sygdomsbekæmpende organisationer. 

Organisationer, der får driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer samt offentlige institutioner/organisationer, enkeltpersoner, grupper, støtteforeninger, pårørendeforeninger, firmaer og paraplyorganisationer, kan ikke modtage tilskud fra puljerne til sygdomsbekæmpende organisationer. Endvidere kan organisationer, der opfylder kriterierne for at søge driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, ikke modtage tilskud fra driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. 

Der er ca. 3,4 mio. kroner i puljen i 2024.

Følgende kriterier er i øvrigt gældende for godkendelse af tilskudsberettigede organisationer: 

  • Af organisationens vedtægter skal det fremgå, at organisationen har et sygdomsbekæmpende formål, dvs. at organisationen gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom
  • være formaliseret som en juridisk person,
  • have eksisteret i mindst 2 år (afsluttede reviderede regnskaber),
  • have skriftlige generalforsamlingsgodkendte love og vedtægter samt årsberetning, regnskaber og budgetter,
  • ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være hjemmehørende i Danmark og have medlemmer og aktiviteter i flere regioner,
  • i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 15.000 kr. og på maksimum 300.000 kr. fratrukket et eventuelt driftstilskud modtaget i udlodningsstøtte. 

 

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til:
Annette Madsen
Tlf.: 30 82 38 14
Mail: ama@sum.dk

Ansøgning og vejledning til ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. juli 2024.

Hent vejledning til ansøgning

Hent ansøgningsskema

Skemaet og dokumentation (fremgår af vejledningen) skal sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på e-mail: ama@sum.dk – mrk. i emnefeltet:  Udlodningsmidler