Satspuljen 2009-2012

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012

Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor særligt udsatte grupper. Der er på den baggrund prioriteret 1.367,3 mio. kr. i aftaleperioden til følgende overordnede indsatsområder:

  • Indsatsen overfor mennesker med sindslidelser
  • Indsatsen overfor mennesker med handicap
  • Særligt udsatte grupper 

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2009-2012