Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer er en pulje under udlodningsmidler. Driftspuljen er delt op på en "Driftspulje til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer" og "Driftspulje til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer".

Udmøntning af udlodningslovens puljer til sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017. 

Puljen har til formål at yde tilskud til drift til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe sygdom. 

Der ydes tilskud til drift, d.v.s. løn og øvrige drift, herunder anskaffelser, rejseudgifter m.v., til sygdomsbekæmpende organisationer. 

Organisationer, der får driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer, offentlige institutioner/organisationer, enkeltpersoner, grupper, støtteforeninger, pårørendeforeninger, firmaer samt paraplyorganisationer, kan ikke modtage tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til sygdomsbekæmpende organisationer. 

Der er ca. 46 mio. kroner i puljen i 2024.

Følgende kriterier er i øvrigt gældende for godkendelse af tilskudsberettigede organisationer.

For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne skal en organisation opfylde følgende: 

  • Af organisationens vedtægter skal det fremgå, at organisationen har et sygdomsbekæmpende formål, dvs. at organisationen gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte, bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom,
  • være formaliseret som en juridisk person,
  • have eksisteret i mindst 2 år (afsluttede, reviderede regnskaber),
  • ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være hjemmehørende i Danmark og have aktiviteter i flere regioner,
  • i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 25.000 kr. 

Desuden skal et af følgende kriterier være opfyldt: 

  • Enten i de to senest afsluttede regnskabsår have gennemført en af indsamlingsnævnet godkendt landsdækkende indsamling,
  • eller løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse af ligningslovens § 8 A,
  • eller tilbagevendende have gennemført selvstændige ikke‑kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner, dokumenteret ved programmer eller tilsvarende.

 

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til:
Annette Madsen
Tlf.: 30 82 38 14
Mail: ama@sum.dk

Ansøgning og vejledning til ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. juli 2024.

Hent vejledning til ansøgning

Hent ansøgningsskema
Skemaet og dokumentation (fremgår af vejledningen) skal sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på e-mail: ama@sum.dk – mrk. i emnefeltet:  Udlodningsmidler