Satspuljen 2010-2013

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2010-2013

Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet over for særligt udsatte grupper. Der er på den baggrund prioriteret midler til følgende fire indsatsområder:

  • Indsatsen over for mennesker med sindslidelser
  • Forebyggelse målrettet særligt udsatte grupper
  • Udsatte grupper
  • Handicappede 

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2010-2013