Satspuljen 2018-2021

Aftale om satspuljen for hhv. sundheds- og ældreområdet 2018-2021.

Sundhed

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 769,7 mio. kr. i aftaleperioden 2018-2021 til følgende overordnede indsatsområder:

  • Styrket indsats for unge med psykiske lidelser
  • Styrket indsats for mennesker med kroniske lidelser

Læs aftaleteksten for satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021

Ældre

Partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet er enige om at afsætte 326,6 mio. kr. i aftaleperioden 2018-2021 til følgende overordnede indsatsområde:

  • Værdighed og omsorg for de svageste ældre

Læs aftaleteksten for satspuljen på ældreområdet 2018-2021