Satspuljen 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2012-2015

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 1.166,2 mio. kr. i perioden 2012-2015 til:

  • Opprioritering af psykiatrien (830 mio. kr.)
  • Forebyggelse og sundhed for de svageste grupper (336,2 mio. kr.).

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2012-2015