Satspuljen 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2011-2014

Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet over for særligt udsatte grupper. Der er på den baggrund prioriteret 495,1 mio. kr. i aftaleperioden til følgende overordnede indsatsområder:

  • Psykiatri og sundhed, herunder for socialt udsatte

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014