Rådighedspuljen

Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer er en pulje under udlodningsmidlerne og der er løbende ansøgningsfrist.

Udmøntningen af udlodningsmidlerne til de sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017.

Rådighedspuljen gives fortrinsvis til mindre projekter og aktiviteter, herunder forskning, oplysning og patientstøtte.

Hvem kan modtage støtte?
Sygdomsbekæmpende organisationer og foreninger, dvs. organisationer, der gennem dokumenteret støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe sygdom.

Organisationerne skal desuden være medlemsorganisationer med skriftlige generalforsamlingsgodkendte love og vedtægter, hvoraf det skal fremgå, at organisationen har et sygdomsbekæmpende formål. Endvidere skal organisationerne have årsberetninger, regnskaber og budgetter. Organisationen skal være hjemhørende i Danmark.

Der er ingen ansøgningsfrist og der anvendes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af og tidsplan for aktiviteterne samt budget. Det skal oplyses om der er ansøgt andre midler og eller opnået andre tilskud til aktiviteten. Endelig skal organisationens vedtægter og senest reviderede regnskab vedlægges ansøgningen. Organisationer, der opnår tilskud fra andre ministerieres udlodningsmidler vil ikke kunne få tilskud fra rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer.

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til: 
Annette Madsen
Tlf.: 30 82 38 14
Mail: ama@sum.dk

Ansøgning

Ansøgninger indsendes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, til mailadresse: ama@sum.dk og i bemærkningsfeltet skrives: Rådighedspuljen